Nazwa firmy:
Adres rejestrowy:
Kod pocztowy:
Miasto:
Ulica:
Numer:
Województwo:
Dane firmy:
NIP:
REGON:
nr. KRS / EDG:
Branża:
Adres www:
Adres korespondencyjny (proszę podać jeżeli inny niż rejestrowy):
Województwo:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer:
Osoba wypełniająca:
Imię:
Nazwisko:
Email:
Stanowisko:
Telefon:
Tel. komórkowy:
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:
Imię:
Nazwisko:
Email:
Stanowisko:
Telefon:
Tel. komórkowy:
Wprowadzone poniżej ilości dotyczą roku:
Uwaga! W celu rozliczenia roku 2014 proszę wypełnić zapytanie dotyczące ilości z roku 2013.

Produkujesz, wprowadzasz na polski rynek produkty w opakowaniach... (otwórz)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie to nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego, jeżeli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach, oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
L.p. Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) Symbol PKWiU Ilość (kg)
1. Opakowania z tworzyw sztucznych b.w.na PKWiU*³
2. Opakowania z aluminium b.w.na PKWiU*³
3. Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej b.w.na PKWiU*³
4. Opakowania z papieru i tektury b.w.na PKWiU*³
5. Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami b.w.na PKWiU*³
6. Opakowania z drewna b.w.na PKWiU*³
7. Opakowania wielomateriałowe zakwalifikowane do grupy opakowań z tworzyw sztucznych b.w.na PKWiU*³
8. Opakowania wielomateriałowe zakwalifikowane do grupy opakowań z aluminium b.w.na PKWiU*³
9. Opakowania wielomateriałowe zakwalifikowane do grupy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej b.w.na PKWiU*³
10. Opakowania wielomateriałowe zakwalifikowane do grupy opakowań z papieru i tektury b.w.na PKWiU*³
11. Opakowania wielomateriałowe zakwalifikowane do grupy opakowań ze szkła gosp. poza ampułkami b.w.na PKWiU*³
12. Opakowania wielomateriałowe zakwalifikowane do grupy opakowań z drewna b.w.na PKWiU*³
*¹W przypadku braku planu, proszę podać ilość opakowań wprowadzonych wraz z produktem w poprzednim roku.
*²opakowania kwalifikuje się do konkretnej grupy opakowań wielomateriałowych, zgodnej z rodzajem materiału, który stanowi największą część masy danego opakowania.
*³bez względu na kod Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

Produkujesz, wprowadzasz na rynek polski, oleje lub opony... (otwórz)

ZAPYTANIE OFERTOWE
L.p. Rodzaj produktu Symbol PKWiU Ilość (kg)
1. Oleje smarowe
1.1. Oleje smarowe, z wyłączeniem: oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, oleje białe, parafina ciekła, mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne, oleje smarowe pozostałe, oleje odpadowe 23.20.18-50
2. Opony nowe i używane nieregenerowane
2.1. Opony nowe, pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 25.11.11
2.2. Opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <=121 25.11.13-55.00
2.3. Opony nowe pneumatyczne z gumy używane w małych ciężarówkach o współczynniku obciążenia>121 25.11.13-57.00
2.4. Opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 25.11.14-04
2.5. Opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle 25.11.14-06.00
2.6. Opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe 25.11.14-08.00
2.7. Opony pozostałe, nowe pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.11.14-10.00
2.8. Opony używane pneumatyczne z gumy 25.11.20
3. Opony używane regenerowane
3.1. Opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 25.12.10-30.00
3.2. Opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych 25.12.10-50.00
3.3. Opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 25.12.10-90.00

Produkujesz, wprowadzasz na rynek polski baterie... (otwórz)

ZAPYTANIE OFERTOWE
L.p. Rodzaj produktu Symbol PKWiU Ilość (szt)
1. Akumulatory niklowo-kadmowe
1.1. Akumulatory niklowo-kadmowe, małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie do 50 g 31.40.23
1.2. Akumulatory niklowo-kadmowe, małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 51-150g 31.40.23
1.3. Akumulatory niklowo-kadmowe, małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 151-750g 31.40.23
1.4. Akumulatory niklowo-kadmowe, małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 751-2000g 31.40.23
1.5. Akumulatory niklowo-kadmowe, wielkogabarytowe o masie powyżej 2000g 31.40.23
2. Akumulatory niklowo-żelazowe
2.1. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe guzikowe 31.40.23
2.2. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie do 50 g, alkaliczne 31.40.23
2.3. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 51-150g, alkaliczne 31.40.23
2.4. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 151-250g, alkaliczne 31.40.23
2.5. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie do 50g, litowe, litowo-jonowe 31.40.23
2.6. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 51-150g, litowe, litowo-jonowe 31.40.23
2.7. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 151-250g, litowe, litowo-jonowe 31.40.23
2.8. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 251-2000g, litowe, litowo-jonowe 31.40.23
2.9. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie do 50 g, niklowo-wodorkowe 31.40.23
2.10. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 51-150g 31.40.23
2.11. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 151-250g, niklowo-wodorkowe 31.40.23
2.12. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 251-2000g, niklowo-wodorkowe 31.40.23
2.13. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie do 50 g, cynkowo-węglowe 31.40.23
2.14. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 51-150g 31.40.23
2.15. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 151-250g 31.40.23
2.16. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie do 50 g, cynkowo-powietrzne 31.40.23
2.17. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 51-150g, cynkowo-powietrzne 31.40.23
2.18. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe (wraz z pakietami) o masie od 151-250g, cynkowo-powietrzne 31.40.23
2.19. Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne wielkogabarytowe o masie powyżej 2000g 31.40.23
3. Ogniwa i baterie galwaniczne
3.1. Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, guzikowe, cynkowo-węglowe, alkaliczne 31.40.1
3.2. Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, guzikowe z wył. cynkowo-węglowych, alkalicznych 31.40.1
3.3. Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie do 50g, litowe, litowo-jonowe 31.40.1
3.4. Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie do 50g, cynkowo-węglowe 31.40.1
3.5. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie do 50g, niklowo-wodorkowe 31.40.1
3.6. Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie do 50g, alkaliczne 31.40.1
3.7. Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie do 50g, cynkowo-powietrzne 31.40.1
3.8. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 51-150g, litowe, litowo-jonowe 31.40.1
3.9. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 51-150g, niklowo-wodorkowe 31.40.1
3.10. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie o od 51-150g, cynkowo-węglowe 31.40.1
3.11. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie o od 51-150g, alkaliczne 31.40.1
3.12. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie o od 51-150g, cynkowo-powietrzne 31.40.1
3.13. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 151-250g, cynkowo-powietrzne 31.40.1
3.14. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne o masie od 151-250g, litowe, litowo-jonowe 31.40.1
3.15. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 151-250g, niklowo-wodorkowe 31.40.1
3.16. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 151-250g, cynkowo-węglowe 31.40.1
3.17. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 151-250g, alkaliczne 31.40.1
3.18. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 251-2000g, niklowo-wodorkowe 31.40.1
3.19. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 251-2000g, litowe, litowo-jonowe 31.40.1
3.20. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 251-2000g, cynkowo-węglowe 31.40.1
3.21. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 251-2000g, alkaliczne 31.40.1
3.22. Ogniwa i baterie galwaniczne, oraz ich części (baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne) o masie od 251-2000g, cynkowo-powietrzne 31.40.1
Ogólnopolska Organizacja Odzysku O TRZY S.A.
51-008 Wrocław, ul. Chorwacka 26/16
tel. 71/335 28 23; fax 071 750-33-74